• image01
  • image02
  • image01
  • image01
  • image01

Lešnik sorte

sorta sadnice podloga sadnice vreme zrenja sadnice
Enis Mečija leska i sopstveni izdanak Sredina septembra
Tonda Djentile Romana Mečija leska i sopstveni izdanak Kraj avgusta
Tonda Djentile Delelange Mečija leska i sopstveni izdanak Kraj avgusta
Kosford Mečija leska i sopstveni izdanak Sredina septembra
Crveni Lambert Mečija leska i sopstveni izdanak Kraj avgusta
Lambert Mečija leska i sopstveni izdanak Kraj avgusta
Ludolf Mečija leska i sopstveni izdanak Sredina avgusta
Halski Dzin Mečija leska i sopstveni izdanak Kraj avgusta
Rimski okrugli (tankoljuskasti) Mečija leska i sopstveni izdanak Kraj avgusta
Istarski okrugli Mečija leska i sopstveni izdanak Početak septembra
Tonda Di Gifoni Mečija leska i sopstveni izdanak Kraj avgusta
Mortarela Mečija leska i sopstveni izdanak Kraj avgusta
Istarski dugi Mečija leska i sopstveni izdanak Početak septembra
Royal Mečija leska i sopstveni izdanak Početak septembra

Sadnice lešnika

Po pitanju ekoloških uslova, morfoloskih i fizioloških svojstava leska je povoljna za plantazno gajenje. Ona se plantaţno gaji sa ciljem produkcije ploda koji se naziva lešnik. Lešnik ima hranljiva svojstva i u raznim oblicima se pretezno koristi u konditorskoj industriji. Leska predstavlja vrlo značajnu vrstu jezgrastog voća čiji su plodovi vrlo cenjeni na domaćem i svetskom trzistu. Plantazno gajenje lešnika se u najvećoj meri obavlja na Azijskom, Evropskom i severno - Američkom kontinentu. U našoj zemlji su ekološki uslovi povoljni za rast u uzgoj Leske, tako da postoji mogućnost za njenim plantaznim gajenjem. U divljem stanju se nalazi na krečnom i silikatnom zemljištu. Zemljište za lešnik mora biti takvo da omogućava ravnomerno razvijanje korenove mreze kako lateralno, tako i po dubini. To će omogućiti zemljišta sa dovoljno hranljivih materija, vode i vazduha u toku cele godine. Trebalo bi nastojati da se prilikom izbora zemljišta za komercijalno gajenje lešnika izaberu ona koja traze najmanje ulaganja za dovodjenje u odgovarajuće uslove. Zemljište za lešnik bi trebalo da sadrzi: 15-20% gline; 20-30% sitnog peska; 15-20% koloida; 30-50% krupnog peska. Dobro uspeva na plodnom humusnom zemljištu. Najviše joj odgovaraju černozemi, aluvijumi i gajnjače, strukturno, rastresito i dobro aeriano zemljište, Ph 6-8. Na aluvijumima, na visini od 100-500m produkcija je 4-5 t/ha. Zemljišta sa visokim nivoom podzemne vode, kao i ona na kojima se veoma dugo zadrţava površinska voda nisu pogodna za gajenje leske. Sa povoljnim klimatskim uslovima za gajenje lešnika ističu se: Turska, Španija, Italija, Kalifornija. Zemljišta na kojima se gaji lešnik nisu toliko plodna. To znači da su klimatski činioci vrlo značajni i od njih zavisi njegovo uspešno gajenje. Leska je heliofit. Osvetljenost moţe da se reguliše brojem stabala po hektaru. Sadnja se vrši na trougao. Pri manjoj količini svetlosti, kruna se izduzuje i raste na gore. U fazi cvetanja vetrovi su vrlo štetni. Tihi vetrovi u toku godine manje mu smetaju. Leska se oprašuje anemofilno – putem vetra. Oprašivanje se dešava nekoliko meseci pre oplodnje. Do oprašivanja dolazi u februaru mesecu, a opladnje u maju. Muški cvetovi su grupisani u rese. Sorte koje rano resaju su: Tonda Gentile delle Launghe, Tonda di Giffoni. Sorte koje kasno resaju su: Halški dzin, Lambert crvenolisni, Purpurea maxima. Od momenta oprašivanja do zapaţanja kupule, protekne 14 – 72 dana. U maju, po oplodnji, nastaje zametanje ploda. Krajem juna plodovi leske dostizu značajnu veličinu, a tokom jula su vrlo veliki. Jezgra raste i ispunjava ljusku, naročito u toku avgusta. Zrenje i sakupljanje lešnika se obavlja u toku avgusta i početka septembra. Za dobar rod leske, potrebno je da se izvrši oplodnja 4/5 ili više ţenskih cvetova. Neoplodjeni cvetovi daće šuplje plodove, koji najčešće opadaju pre zrenja. Leska je autosterilna. Kao posledica autosterilnosti, smatra se da ne moze biti značajnog roda pri samooplodnji leske. Postoji gen autosterilnosti i cvet kod samooplodnje obično abortira kada je prečnika do 5 mm. Uspešna proizvodnja leske zavisi od pravilnog izbora sorti, mnogo više nego kod drugih voćnih vrsta, jer su uglanom stranooplodne (autosterilne), a manji broj je samooplodan. Praksa je pokazala da svako proizvodno područje sa specifilnim klimatskim i pedološkim karakteristikama mora imati sopstveni sortiment. Postoji više načina da se grupišu sorte leski. U primeni je klasifikacija koja leske grupiše na: pitome, plemenite, kulturne sorte i šumske forme. Pitome sorte su postale pretezno od vrsti: Corylus avellana, Corylus maxima i Corylus pontica.

Pročitaj više

Lešnik Enis

Voćne sadnice leske, sorte ”Enis” je poreklom iz SAD.Spada u novije sorte I visoko je kvalitetna sorta.Ima lepe, vrlo krupne plodove (oko 4,7g) loptasto do malo izduzenog oblika, svetle i prugaste ljuske.Kasno cveta.Rese a i zenski gametofiti su zreli najcesce u martu.Kasno cveta i sazreva kasno. Randman jezgra je oko 49%.Omotac ploda je umereno razvijen, a plodovi pri tresenju lako ispadaju pa se preporucuje za masovno gajenje u plantazama. Nije osetljiv prema niskim temperaturama.Dobra je i redovna rodnost. Ovo je najkrupnija sorta lesnika. Dobri oprasivaci su mu: Halski dzin, Contorta, Purpurea maxima. Vreme zrenja: sredina septembra a podloga na kojoj se kalemi Enis je Izdanak, mečije leske.

Pročitaj više Zatvori

Lešnik Tonda djentile romana

Voćne sadnice leske,sorte ”Tonda Đentile Romana” je poreklom iz Italije.Tonda Djentile Romana je velike bujnosti,žbunastog oblika ali raste uspravno pa se može gajiti i kao stablašica jer formira malo izdanaka.Dobro podnosi hladnoće pa se može gajiti i u hladnijim kontinentalnim područjima.Cvetanje je srednje kasno,dobar je oprašivač za većinu sorti (nju dobro oprašuju Cosford,Davian,Mortarell i drugi).Sazrijeva krajem avgusta meseca.Raste u grozdovima,u proseku 3,2 ploda,srednje krupnoće (oko 2,8 g).Omotač je duži od ploda,ljuska je tanka,kestenjasto prugasta.Jezgra je vrlo kvalitetna a radman je oko 45 posto.Zbun je srednje bujan, dobro radja. Izrazene je homogamije (Homogamija je istovremeno cvetanje muskih i zenskih cvetova). Prosecno u racvici moze biti 2-3 ploda. Oprasuju ga: Okrugli Djifonski i Mortarela.Trazen je u industriji slatkisa.Dobro podnose hladnoce pa se moze gajiti i u hladnijim kontinentalnim oblastima. Podloga na kojoj se kalemi Tonda Djentile Romana je izdanak, mečije leske.

Pročitaj više Zatvori

Lešnik Tonda djentile delelange

Voćne sadnice leske,sorte ”Tonda Djentile Delelange”je poreklom iz Italije Žbun je srednje bujnosti,daje dosta izdanaka i rano cveta.Rano resa tako da se resanja i zrenje ženskih gametofita nikada ne podudara te je izražena protaginija.Zbog svega toga joj je potreban oprašivač, uglavnom Cosford,Halski Džin i Negret a zbog slabe klijavosti polena ona sama je loš oprašivač. Sazreva rano u avgustu mjesecu.Plodovi su okruglasti sa zaoštrenim vrhom, u grozdu ih ima 2-3 i sitni su, mase u prosjeku oko 2,5 g. Omotač ploda je koliki i plod pa plodovi lako ispadaju iz njega, ljuska je tanka ali tvrda.Žbun je srednje bujan.Rodna je sorta lesnika.Radman jezgre je oko 58 posto. Veoma rano cveta, protaginican je (Protaginija je ranije cvetanje zenskih cvetova u odnosu na muske). Autosterilna je, treba joj oprasivac. Dobro je oprasuju Kutard i Negret. Zbog slabe klijavosti polena los je oprasivac. Podloga na kojoj se kalemi Tonda Djentile Delelange je izdanak, mečije leske.

Pročitaj više Zatvori

Lešnik Tonda di gifoni

Voćne sadnice leske,sorte ”Tonda Di Gifoni” je poreklom iz Italije.Potice sa Sicilije. Stablo joj je srednje razvijeno (od široke do uspravne krošnje - žbuna) i nije bujno. Osetljiva je na kasne prolecne mrazeve.Odlikuje se dobrom rodnošću i odličnim kvalitetom plodova. Rano resa, a dobro je oprašuju Barselona, Okrugli beli i drugi.Plod je okruglastog oblika, srednje krupan, mase oko 2,5 g, u grozdu ih ima u proseku 2-3. Okruglasti omotač je duži od ploda, ali kada sazri plod lako ispada iz njega.Ljuska je srednje tanka obojena kestenjastim prugama.Radman jezgra je oko 46 posto.Osetljiva je na kasne prolecne mrazeve, tako da se preporucuje za gajenje u toplijim i mediteranskim podrucjima.Podloga na kojoj se kalemi Tonda Di Gifoni je izdanak, mečije leske.

Pročitaj više Zatvori

Lešnik Halski Džin

Vocne sadnice leske,sorte“Halski Džin” je poreklom iz Njemačke a po nekima i iz Holandije.Stablo je bujno i vrlo rodno i visoko.Otporna je na niske zimske temperature zbog čega se može gajiti i u područjima s hladnijom klimom.I muški i ženski cvetovi cvetaju kasno.Ima izraženu protandriju i bogat je polenom.Za njega su dobri oprašivači Cosford i duge Spanske sorte.Sazreva krajem avgusta ili početkom septembra meseca.Plod je vrlo krupan,okruglasto-koničnog oblika i malo pljosnat,mase oko 3,6 g.U grozdu ih ima do 5 komada.Ljuska je tamno smeđe boje.Omotač je dug, u ravni ploda ili malo duži.Radman jezgra je oko 37 posto.Preporucuje se za gajenje u drustvu sa jos 2-3 sorte u cilju medjusobnog orpasivanja. Podloga na kojoj se kalemi Halski Dzin je izdanak, mečije leske.

Pročitaj više Zatvori

Lešnik Ludolf

Ludolf - Grm je bujan i vrlo rodan.Kasna je sorta.Cveta srednje rano.Ima srednje krupne plodove;loptastog oblika,ukusan je i težine oko 2 g,okruglastog oblika mrke boje.Omotač ploda je iste dužine kao i plod.Sazreva tokom avgusta.Radman jezgra je oko 40 posto.Podloga na kojoj se kalemi Ludolf je izdanak, mečije leske.

Pročitaj više Zatvori

Lešnik Crveni lambert

Vocne sadnice lesnika,sorte” Lambert crvenolisni” je slabo bujna, vrlo rodna sorta i prvenstveno se koristi kao sorta ukrasnog lista i dobar oprasivac. Srednje je bujnosti i vrlo dobro rađa.Cveta kasno a sazreva rano.Dobri oprašivači za nju su Contort,Enis,Halski Dzin i drugi.Plod je sitan, mase oko 1,3 g.Omotač je duži od ploda a ljuska srednje tvrdoće lepe prugaste površine.S obzirom da je omotač vrlo razvijen,redovno se bere a ne trese.U grozdu može biti i do 7 plodova.Posebno je atraktivna zbog crvenog lišća koje je vrlo lepo i dekorativno.U proleće je crvenog lista a u leto su joj crveni samo vrhovi.Radman jezgra je oko 48,5% a po nekim izvorima i do 55%.Podloga na kojoj se kalemi Lambert crveni je izdanak, mečije leske.

Pročitaj više Zatvori

Lešnik Kosford

Vocne sadnice leske,sorte”Kosford”je stara engleska sorta.Stablo je bujno i razgranato i vrlo rodno.List je srednje veličine,obrnuto jajastog oblika.Cveta kasno i izražena je protandrija.Srednje je otpornosti na niske zimske temperature.Dobro je oprašuju Lunga di Spagna,Crveni Lambert,Halski Džin i drugi.Plod je srednje krupnoće,mase oko 2,5 g.Sazreva srednje kasno.Plod je obrnuto jajastog oblika,uži je pri osnovi nego pri vrhu,ljuska je tanka - izrazito crvene boje kao i jezgro koje je glatko i crveno.Omotač je u ravni ploda ili malo duži.U grozdu ima prosečno 1,5 ploda a po ne nekim izvorima 2 do 4 ploda.Radman jezgra je 50-54%.Podloga na kojoj se kalemi Kosford je izdanak, mečije leske.

Pročitaj više Zatvori

Lešnik Lambert

Vocne sadnice leske,sorte ”Lambert” vode poreklo iz Engleske,a ima ga I u Španiji i SAD.Može se naći i na našem prostoru.Žbun je slabo do srednje bujan i dobro rađa.Cveta kasno i protandričan je.Dobro ga oprašuje Halski Džin,Contort itd.Plod je duguljast sa zaobljenim vrhom s obe strane i spljošten.Ljuska je sa svetlosmeđim prugama i srednje debljine.Sazreva krajem avgusta meseca.Kupola je dva puta duža od ploda i čvrsto ga obmotava.Podloga na kojoj se kalemi Lambert je izdanak, mečije leske.

Pročitaj više Zatvori

Lešnik Istarski dugi

Vocne sadnice leske,sorte”Istarski dugi”vodi poreklo iz Istre,Hrvatska.Stablo je bujno i vrlo rodno.Cveta rano i rano sazreva,protandričan je.Dobro ga oprašuju Tonda Gentile Romana,Davian i drugi.Plod je lep,duguljast i krupan,mase oko 3,4 do 3,5 g.Ima relativno razvijen omotač iz koga plodovi teško ispadaju.Ova sorta je dosta osetljiva na sušu.U grozdu ima u proseku 3-5 ploda.Radman jezgra je 46%.Podloga na kojoj se kalemi Istarski dugi je izdanak, mečije leske.

Pročitaj više Zatvori

Lešnik Mortarela

Vocne sadnice leske,sorte”Mortarela”je Italijanska sorta.Srednje je bujnosti koja dosta dobro rađa.Cveta srednje rano i ima izraženu homogamiju.Takođe i rano sazreva.Dobro ga oprašuju Tonda Gentile delle Langhe,Cosford,Davian,Romana i druge.Otporna je na niske temperature pa se preporučuje za uzgoj u područjima sa niskim temperaturama.Plod je srednje krupnoće,okruglast,mase oko 2,2 .U grozdu ima 4-5 ploda.Omotač je duži od ploda,ljuska tanka i lako se lomi. Radman jezgra je oko 45 posto. Podloga na kojoj se kalemi Mortarela je izdanak, mečije leske.

Pročitaj više Zatvori

Lešnik Royal

Vocne sadnice leske,sorte”Royal”je stvorena u SAD-u i zapravo je hibrid Barcelone i Davijane a gaji se od 1934.godine.Stablo je vrlo bujno i raste uspravno.Cveta srednje rano i protendričan je.Dobro ga oprašuju Halski Džin,Cosford,Bolvijera i Crveni Lambert.Plod je vrlo krupan, mase oko 4,2 g.Okruglastog je oblika i najčešće rađa u grozdovima.U grozdu ima u proseku 2,5 ploda.Omotač je duži od ploda.Ljuska je srednje debljine i prekrivena tamnim prugama.Sazreva srednje kasno.Radman jezgrA je oko 43 posto. Podloga na kojoj se kalemi Royal je izdanak, mečije leske.

Pročitaj više Zatvori

Lešnik Istarski okrugli

Vocne sadnice leske,sorte”Istarski okrugli”vode poreklo iz Istre,Hrvatska.Plod je krupan,prosecne mase oko 3g.Okruglastog oblika, omotac u ravni ploda iz kojeg plod tesko ispada sto se smatra nedostatkom, jezgro vrlo ukusno.Stablo je veoma bujno, osrednje rodnosti. Sazreva krajem avgusta meseca.Podloga na kojoj se kalemi Istarski okrugli je izdanak, mečije

Pročitaj više Zatvori

Rimski okrugli (tankoljuskasti)

Vocne sadnice leske,sorte “Rimski okrugli”vode poreklo iz Italije.Plod je krupan,mase oko3,1g.Okruglast, rebrast,neznatno izdužen.Omotač je ravan sa vrhom ploda,plodovi zreli lako ispadaju iz njega,ljuska je debela,teško se lomi.Randman jezgra 42%.Zbun je vrlo bujan,uspravnog rasta.Daje malo izdanaka. Pojedinih godina prerodi,da bi naredne godine podbacio u rodu (alternativno ili naizmenično rađanje). Rano cveta ženskim cvetom, još u decembru (protaginična). Daje do tri ploda u račvici,samosterilna je (treba joj oprašivac). Dobro ga oprašuju Istarski dugi, Ludolf i Halski Džin.Dobar je orašivač za većinu sorti. Podloga na kojoj se kalemi Rimski okrugli je izdanak, mečije leske.

Pročitaj više Zatvori
Vocne sadnice i lozni kalemovi po najpovoljnijim cenama. Ako poručite veće količine, tu smo da Vam odobrimo i DODATNI POPUST NA CENE SADNICA LEŠNIKA.
Za detaljnije informacije kontaktirajte nas.

cene vocnih sadnica